Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (ETS) MA

Course Overview - Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (ETS) MA

Diben rhaglenni Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (Ardystiad ETS) (PgDip, MA) yw arfogi myfyrwyr âr sgiliau, yr wybodaeth ar ddealltwriaeth i ddod yn weithwyr ieuenctid effeithiol sydd â chymwysterau proffesiynol. Caiff y rhaglenni eu hardystion broffesiynol gan ETS Cymru, gan gynnig cymhwyster proffesiynol mewn Gwaith Ieuenctid. Gweledigaeth y rhaglenni yw creu ymarferwyr ac arweinwyr effeithiol ac adfyfyriol, ac maer rhaglen yn herio myfyrwyr i fagu mwy a mwy o annibyniaeth wrth nodi eu hanghenion dysgu a datblygu eu hunain.

5 Rheswm dros astudio
1. Ennill cymhwyster syn ...

2 options available

Some courses vary and have tailored teaching options, select a course option below.

Course Information

Study Mode

Full-time

Duration

18 Months

Start Date

01/10/2023

Location

Carmarthen Campus

Application Details

Course Code

Unknown

Institution Code

T80

Points of Entry

Unknown

Search undergraduate Courses at University of Wales Trinity Saint David (UWTSD)

Find more courses from University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) with our undergraduate course search.

Fees and funding

EU, England, Northern Ireland, Scotland, Wales, Channel Islands £7,800
International £15,000

University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) Location

University Address

Get Directions
College Road
Carmarthen
SA31 3EP
Wales

undergraduate Uni's