Mathemateg gyda GAA - TAR Uwchradd (yn arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig - Graddedigion yn unig) PGCE

Course Overview - Mathemateg gyda GAA - TAR Uwchradd (yn arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig - Graddedigion yn unig) PGCE

UCAS Code: 3F5C
**TAR Uwchradd - Mathemateg gyda GAA (gyda SAC)**
A oes gennych chi frwdfrydedd heintus ynghylch Mathemateg? Ydych chi wedich cymell i ysbrydoli a herior genhedlaeth nesaf o wneuthurwyr newid? Allech chi wneud y gwahaniaeth?

Dewch i Ogledd Cymru a chychwyn ar eich taith o ddod yn athro Mathemateg dyfeisgar, myfyriol a gwydn.

Mae darlithoedd prifysgol, sydd wediu cynllunio ich arfogi âr sylfaen ddamcaniaethol a thystiolaethol o addysgu a dysgu yn cael eu hategu gan weithdai yn yr ysgol syn darparu cyfleoedd i gysylltur wyddoniaeth ag ymarfe...

Visit Website

1 option available

Some courses vary and have tailored teaching options, select a course option below.

Course Information

Study Mode

Full-time

Duration

1 Years

Start Date

16/09/2024

Location

Main Site

Application Details

Course Code

3F5C

Institution Code

B06

Points of Entry

Year 1

Search undergraduate Courses at Bangor University

Find more courses from Bangor University with our undergraduate course search.

Upcoming Open Days at Bangor University

Bangor University

29 Jun 2024

Undergraduate Open Day

Bangor University

17 Aug 2024

Undergraduate Open Day

Bangor University

2 Oct 2024

Undergraduate Virtual Day

Request More Information

Request Information

Any questions about a specific university or course? Request some information and find out everything you need to know.

Fees and funding

England, Northern Ireland, Scotland, Wales, Channel Islands, Republic of Ireland £9,000

Order Free Prospectuses

Get Prospectus

The ideal way to read about detailed course information is with a university prospectus. Request a FREE prospectus and learn more about this course today.

Bangor University Location

University Address

Get Directions
Bangor (Wales)
LL57 2DG
Wales