Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (ETS) MA

Course Overview - Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (ETS) MA

Diben rhaglenni Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (Ardystiad ETS) (PgDip, MA) yw arfogi myfyrwyr âr sgiliau, yr wybodaeth ar ddealltwriaeth i ddod yn weithwyr ieuenctid effeithiol sydd â chymwysterau proffesiynol. Caiff y rhaglenni eu hardystion broffesiynol gan ETS Cymru, gan gynnig cymhwyster proffesiynol mewn Gwaith Ieuenctid. Gweledigaeth y rhaglenni yw creu ymarferwyr ac arweinwyr effeithiol ac adfyfyriol, ac maer rhaglen yn herio myfyrwyr i fagu mwy a mwy o annibyniaeth wrth nodi eu hanghenion dysgu a datblygu eu hunain.

5 Rheswm dros astudio
1. Ennill cym...

Visit Website

2 options available

Some courses vary and have tailored teaching options, select a course option below.

Course Information

Study Mode

Full-time

Duration

18 Months

Start Date

01/10/2024

Campus

Carmarthen Campus

Course Address
College Road
Carmarthen
SA31 3EP
Wales

Application Details

Course Code

Unknown

Institution Code

T80

Points of Entry

Unknown

Search undergraduate Courses at University of Wales Trinity Saint David (UWTSD)

Find more courses from University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) with our undergraduate course search.

Upcoming Open Days at University of Wales Trinity Saint David (UWTSD)

University of Wales Trinity Saint David (UWTSD)

8 Jun 2024

Undergraduate Open Day

Swansea Open Day

University of Wales Trinity Saint David (UWTSD)

22 Jun 2024

Undergraduate Open Day

Lampeter Open Day

University of Wales Trinity Saint David (UWTSD)

29 Jun 2024

Undergraduate Open Day

Carmarthen Open Day

Request More Information

Request Information

Any questions about a specific university or course? Request some information and find out everything you need to know.

Fees and funding

EU, England, Northern Ireland, Scotland, Wales, Channel Islands £7,800
International £15,000

Order Free Prospectuses

The ideal way to read about detailed course information is with a university prospectus. Request a FREE prospectus and learn more about this course today.