Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (ETS) MA

Course Overview - Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (ETS) MA

Diben rhaglenni Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (Ardystiad ETS) (PgDip, MA) yw arfogi myfyrwyr âr sgiliau, yr wybodaeth ar ddealltwriaeth i ddod yn weithwyr ieuenctid effeithiol sydd â chymwysterau proffesiynol. Caiff y rhaglenni eu hardystion broffesiynol gan ETS Cymru, gan gynnig cymhwyster proffesiynol mewn Gwaith Ieuenctid. Gweledigaeth y rhaglenni yw creu ymarferwyr ac arweinwyr effeithiol ac adfyfyriol, ac maer rhaglen yn herio myfyrwyr i fagu mwy a mwy o annibyniaeth wrth nodi eu hanghenion dysgu a datblygu eu hunain.

5 Rheswm dros astudio
1. Ennill cym...

2 options available

Some courses vary and have tailored teaching options, select a course option below.

Course Information

Study Mode

Full-time

Duration

18 Months

Start Date

01/10/2024

Campus

Carmarthen Campus

Course Address
College Road
Carmarthen
SA31 3EP
Wales

Application Details

Course Code

Unknown

Institution Code

T80

Points of Entry

Unknown

Search postgraduate Courses at University of Wales Trinity Saint David (UWTSD)

Take the next steps at University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) with our postgraduate course search.

Fees and funding

EU, England, Northern Ireland, Scotland, Wales, Channel Islands £7,800
International £15,000

undergraduate Uni's