Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol MA

Course Overview - Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol MA

Trwy nawdd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, arweinir a dysgir y cynllun uwchraddedig cenedlaethol hwn, yn bennaf, gan Brifysgol Aberystwyth. Maer cynllun hefyd yn cynnwys elfen gydweithredol, a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant sy’n darparu ac yn dysgu’r modiwlau cyfieithu ar y pryd ac isdeitlo opsiynol.

Mae’r cynllun hwn yn addas i unrhyw un sy’n dymuno datblygu gyrfa ym maes cyfieithu proffesiynol. Mae’n gynllun hyblyg iawn a gallwch ddewis un o dri llwybr: Tystysgrif (60 credyd), Diploma (120 credyd) neu MA (180 credyd).

Mae’r cynllun yn cyfuno modiwlau arbe...

2 options available

Some courses vary and have tailored teaching options, select a course option below.

Course Information

Study Mode

Full-time

Duration

12 Months

Start Date

09/2024

Campus

Penglais Campus

Course Address
Penglais Road
Ceredigion
Aberystwyth
SY23 3AR

Application Details

Course Code

Unknown

Institution Code

A40

Points of Entry

Unknown

Search postgraduate Courses at Aberystwyth University

Take the next steps at Aberystwyth University with our postgraduate course search.

undergraduate Uni's