Cymraeg (Welsh) and History BA (Hons)

Course Overview - Cymraeg (Welsh) and History BA (Hons)

Maer cwrs hwn yn eich galluogi i astudior cysylltiadau sydd rhwng hanes, llenyddiaeth ac iaith. Cewch astudio modiwlau hanes Cymru a dewis hefyd o blith modiwlau syn ymdrin â hanes Prydain, Ewrop ar byd ehangach. Maer ddarpariaeth Gymraeg yn amrywio o chwedlaur Mabinogi i lenyddiaeth gyfoes. Bydd eich astudiaethau ieithyddol yn cwmpasu hanes y Gymraeg ai defnydd ymarferol at fyd gwaith wrth baratoi ar gyfer cyflogaeth mewn meysydd fel y gwasanaeth sifil, llywodraeth leol, darlledu, cyhoeddi, addysgu, cyfieithu ar celfyddydau.

Mae opsiynau Blwyddyn Profiad Rhyngwladol a Blwy...

Visit Website

1 option available

Some courses vary and have tailored teaching options, select a course option below.

Course Information

Study Mode

Full-time

Duration

3 Years

Start Date

23/09/2024

Campus

Main Site

Course Address
Bangor University
Bangor
Gwynedd
LL57 2DG

Application Details

Course Code

QV51

Institution Code

B06

Points of Entry

Year 1

Entry Requirements

UCAS Tariff

96

128

Gellir ystyried cymwysterau Lefel 3 ar y cyd â chymhwyster arall mewn Cymraeg (e.e. Safon Uwch, IB Uwch). Level 3 qualifications can be considered in conjunction with another qualification in Welsh (e.g. A-level, IB Higher).

Scottish Higher

Isafswm o 5 Scottish Highers - efallai y bydd angen rhai graddau pwnc-benodol/Efallai y bydd angen Advanced Highers. Minimum of 5 Scottish Highers - some subject specific grades/Advanced Highers may be required.

Access to HE Diploma

Cwrs mynediad gydag elfen o Gymraeg. Pasio yn ofynnol. Access course with Welsh elements. Pass required.

International Baccalaureate Diploma Programme

Pasio yn ofynnol. Gan gynnwys gradd H5 mewn Cymraeg. Pass required. Including grade H5 in Welsh.

Pearson BTEC Level 3 National Extended Diploma (first teaching from September 2016)

MMM

DDM

Byddwn hefyd yn ystyried cymwysterau BTEC eraill ar y cyd â chymwysterau lefel 3 eraill. We will also consider other BTEC qualifications in conjunction with other level 3 qualifications.

OCR Cambridge Technical Extended Diploma

Extended Project

Gall y pwyntiau gynnwys Project Estynedig (EPQ) perthnasol ond rhaid iddynt gynnwys o leiaf 2 lefel A llawn, neu gyfwerth. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth. Points can include a relevant Extended Project (EPQ) but must include a minimum 2 full A-levels, or equivalent. Please contact us for more information.

Welsh Baccalaureate - Advanced Skills Challenge Certificate (first teaching September 2015)

Byddwn yn derbyn y cymhwyster hwn ar y cyd â chymwysterau lefel 3 eraill. We will accept this qualification in conjunction with other level 3 qualifications.

A level

Gan gynnwys gradd B mewn Cymraeg (neu radd B mewn pwnc Celfyddydau neu Dyniaethau a astudir drwy gyfrwng y Gymraeg - e.e. Ffrangeg, Almaeneg, Hanes, Daearyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol). Hanes yn ddymunol ond ddim yn angenrheidiol. Ni dderbynnir Astudiaethau Cyffredinol a Sgiliau Allweddol. Including a grade B in Welsh (or a grade B in an Arts or Humanities subject studied through the medium of Welsh - e.g. French, German, History, Geography, Religious Studies). History preferred but not required. General Studies and Key Skills not normally accepted.

T Level

Derbynnir cymwysterau Lefel T fesul achos. T Level qualifications are accepted on a case-by -case basis.

Search undergraduate Courses at Bangor University

Find more courses from Bangor University with our undergraduate course search.

Upcoming Open Days at Bangor University

Bangor University

29 Jun 2024

Undergraduate Open Day

Bangor University

17 Aug 2024

Undergraduate Open Day

Bangor University

2 Oct 2024

Undergraduate Virtual Day

Request More Information

Request Information

Any questions about a specific university or course? Request some information and find out everything you need to know.

Fees and funding

England, Northern Ireland, Scotland, Wales, Channel Islands, Republic of Ireland £9,000

Order Free Prospectuses

The ideal way to read about detailed course information is with a university prospectus. Request a FREE prospectus and learn more about this course today.